Công bố Báo cáo Cập nhật Kinh tế Việt Nam “Giáo dục để tăng trưởng”

Ngân hàng Thế giới (WB) buổi công bố Báo cáo Điểm lại cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam ấn phẩm tháng 8 năm 2022 với tựa đề “Giáo dục để tăng trưởng”.

Báo cáo sẽ phân tích những diễn biến mới nhất của nền kinh tế Việt Nam, đưa ra những dự báo về triển vọng ngắn hạn và trung hạn của nền kinh tế cũng như nhận định rủi ro nội tại và bên ngoài liên quan đến triển vọng tăng trưởng của Việt Nam.

Chuyên đề đặc biệt của ấn phẩm lần này sẽ tập trung trả lời câu hỏi Việt Nam cần những chuyển đổi gì trong giáo dục đại học để tạo ra lực lương lao động có kỹ năng và trình độ giúp Việt Nam chuyển đổi thành nền kinh tế có thu nhập trung bình cao vào năm 2035.

Xin mời xem thông cáo báo chí đẩy đủ tại đây: https://bit.ly/3dhKbEg
Tải báo cáo về tại đây: https://bit.ly/3A4SFrd
Xem lại buổi công bố cáo cáo tại đây: https://bit.ly/3SAA3qc