Chat với Chuyên gia, hỏi đáp AMA cùng 2 cofounders CTPconsultancy.com Canada

🇨🇦 VIỆC LÀM & ĐỊNH CƯ CANADA! 🇨🇦 —–

👉 Chương trình OINP.

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

✅ Công việc: Nurse aide

✅ Nơi làm việc: Ontario, Canada

✅ Chương trình: OINP ĐIỀU KIỆN THAM GIA

✅ Ngoại ngữ: IELTS 5.0+; Tốt nghiệp Cao Đẳng +

✅ Kinh nghiệm làm việc: 2 năm;

✅ Có visa du lịch/ làm việc là lợi thế.

✅ Sức khỏe và lý lịch tư pháp tốt.

👉 Chương trình OINP.

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

✅ Công việc: Food counter attendant

✅ Nơi làm việc: Ontario, Canada

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

✅ Ngoại ngữ: IELTS 5.0+; Tốt nghiệp PTTH

✅ Đã có work permit (PGWP)

✅ Sức khỏe và lý lịch tư pháp tốt.

👉 Chương trình AAIP. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

✅ Công việc: Pre-school Teacher Assistant

✅ Nơi làm việc: Alberta, Canada

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

✅ Ngoại ngữ: IELTS 5.0+; Tốt nghiệp Đại học

✅ Có kinh nghiệm làm việc 2 năm

✅ Có visa du lịch/ làm việc là lợi thế.

✅ Sức khỏe và lý lịch tư pháp tốt.

👉 Chương trình AAIP.

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

✅ Công việc: Business Consultant

✅ Nơi làm việc: Alberta, Canada

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

✅ Ngoại ngữ: IELTS 6.0+; Tốt nghiệp Đại học

✅ Có kinh nghiệm làm việc 2 năm

✅ Hồ sơ nhận PR từ Việt Nam

✅ Sức khỏe và lý lịch tư pháp tốt.

👉 Chương trình AAIP.

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

✅ Công việc: Food counter attendant

✅ Nơi làm việc: Alberta, Canada

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

✅ Ngoại ngữ: IELTS 5.0+; Tốt nghiệp Đại học

✅ Không cần kinh nghiệm làm việc

✅ Đã có visa du lịch/ làm việc

✅ Sức khỏe và lý lịch tư pháp tốt.

👉 Chương trình AIIP.

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

✅ Công việc: Room Attendant

✅ Nơi làm việc: Nova Scotia, Canada

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

✅ Ngoại ngữ: IELTS 4.5+; Tốt nghiệp PTTH

✅ Không cần kinh nghiệm làm việc

✅ Đã có visa du lịch/ làm việc

✅ Sức khỏe và lý lịch tư pháp tốt.

👉 Chương trình AIIP.

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

✅ Công việc: Food Counter Attendant

✅ Nơi làm việc: Nova Scotia, Canada

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

✅ Ngoại ngữ: IELTS 4.5+; Tốt nghiệp PTTH

✅ Kinh nghiệm làm việc 1 năm

✅ Đã có visa du lịch/ làm việc

✅ Sức khỏe và lý lịch tư pháp tốt.