BÍ QUYẾT TỨ ĐỊNH.

Có lẽ sự đổ vỡ của mối quan hệ kinh tế – tri thức giữa họ là một trong những tổn thất lớn nhất trong xã hội. TỨ ĐỊNH – một công cụ trong cẩm nang kinh doanh do Trí Tri Group phát triển – có thể góp phần hóa giải sự đổ vỡ này! Thực hư thế nào?
1) ĐỊNH TÍNH: thị trường cần cái gì?
2) ĐỊNH LƯỢNG: thị trường cần bao nhiêu; đơn giá, dung lượng và doanh số thị trường là bao nhiêu?
3) ĐỊNH THỜI: thị trường cần vào lúc nào và cần trong bao lâu?

4) ĐỊNH VỊ: phân tích chọn ra phân khúc vị trí phù hợp với nguồn lực và khả năng cạnh tranh của mình

Lãnh đạo tỉnh thức 4.0
Cộng đồng Lãnh Đạo Tỉnh Thức 4.0
Khai phát năng lực HR 4.0
TRÍ TRI Training & Coaching
TRITRI Livingskills
Mindfulness Leader 4.0