9 buổi học cùng thầy Ly Truong Chien

9 buổi học cùng thầy Ly Truong Chien, một điều thấm nhất với mình là nếu tri thức tiếp nhận nửa vời thì vốn dĩ chỉ là thông tin; và càng học càng thấy mơ hồ, càng mông lung.

“Học sâu, hành sắc, vững chắc thành công.
Mọi sự hành phải là : đúng, đủ, đều thì đạt!

Hoàn thiện liên tục thì đi tới đỉnh”

Giữa vô vàn mông lung may kịp gặp thầy mà hệ thống lại một cách logic và tỉnh táo hơn.
Thầy có một “ma lực tri thức” mà khi mình tiếp xúc lần đầu đã có suy nghĩ nhất định sẽ dựa thầy ” tầm sư học đạo”, và thực sự là khi duyên đủ tới thì điều đó thành sự thật.
Em cũng biết là quản trị có khi học cả đời, nhưng cứ bước đi tới đâu, vỡ oà tới đấy, tốt hơn mỗi ngày là em cảm thấy vui mừng. Cảm ơn thầy rất nhiều ạ.

Anh chị em doanh chủ đang lúng túng trong quản trị trong khi đã cố gắng học và xoay sở, thì có thể gặp thầy, Santa for StarUp!

P/s: điều định vị trong đầu mình về thầy: thầy được coi là cha đẻ của Professional Marketing, người tiên phong dẫn dắt, thiết kế xây dựng mô hình Hệ Thống Bán Hàng Trực Tiếp ( Direct Sale System) của Unilever Việt Nam, đã là hình mẫu giúp cho hầu hết các công ty FMCG và dược phẩm áp dụng và thành công cho tới nay!

Ảnh đánh dấu lần đầu được gặp thầy!