Tư vấn doanh nghiệp

1. Tư vấn quản trị chiến lược đến tối ưu vận hành và phát triển doanh nghiệp

 

 

 

 

1.1 Tư vấn quản trị chiến lược và chuyển đổi mô hình kinh doanh cho các loại hình và quy mô doanh nghiệp

nội dung…

nội dung…

nội dung…

 

1.2 Tư vấn quản trị tài chính, dòng tiền tối ưu cho doanh nghiệp, tư vấn đầu tư xây dựng và quản lý phát triển quỹ theo tiêu chuẩn Bắc Mỹ và quốc tế

nội dung…

nội dung…

nội dung…

 

1.3 Tư vấn xúc tiến thương mại và phát triển thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ cho doanh nghiệp vào thị trường NA, ANZ và EU

nội dung…

nội dung…

nội dung…

 

 

2. Tư vấn công ty và cá nhân đầu tư, xây dựng, phát triển, quản lý và khai thác các công trình, nhà ở, bất động sản

 

2.1 Tư vấn đầu tư, xây dựng và phát triển và mua bán các dự án, công trình, nhà ở Bất động sản

nội dung…

nội dung…

nội dung…

 

2.2 Quản lý, khai thác, bảo trì, duy tu, sửa chữa, thuê và cho thuê các công trình, nhà ở đã hoàn thiện

nội dung…

nội dung…

nội dung…

Profile Team

Charlot SCL – Senior Master
Executive Strategic Management Transforming & Grow Consultant Chairman of Tri Tri Group * President TriTri.world
View
Charlot SCL – Senior Master
Dean Lee – Creative officer
With over 20 years of working experiences in brand design, visual identity.....
View
Dean Lee – Creative officer
Neil Vo – IT officer
I have 15 years experience with programmer and IT manager, Product manager, CTO, I have worked with many company with industry different such as outsourcing, SMS media, HR consultant, agency…
View
Neil Vo – IT officer
View All